Copyright 2024 - Joodse Begraafplaats Assen

Onder de menuknop 'Oorlogsslachtoffers' staan alle personen uit de Joodse gemeente, van wie geen grafsteen op de Joodse begraafplaats is te vinden anders dan het herdenkingsmonument voor de weggevoerde oorlogsslachtoffers en het herdenkingsmonument voor de in Westerbork overleden personen, van wie deels wel een grafsteen bestaat en deels niet.

Kies uit een van de onderstaande links om naar de gedeeltes te gaan, waarin de gedeporteerden en de overleden Westerborkers die in Assen begraven zijn, behandeld worden.

Intro weggevoerde Assenaren
- Memoires Joods Assen van Lé Vos
- Gedeporteerden
Intro in Westerbork overleden, begraven in Assen
- Westerborkers
- Data van overlijden

 

 

 

Zoekterm invullen + 'Enter'